Попечительский Совет

ПАЛАЖЭННЕ АБ АПЯКУНСКІМ САВЕЦЕ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

 

 1. Дадзенае Палажэнне вызначае паСаветк дзейнасці апякунскага санвета Ўстановы адукацыі (далей - Апякунскі Савет).
 2. Апякунскі Савет з'яўляецца органам самакіравання Ўстановы адукацыі і ствараецца з мэтай аказання садзейнічання ў забеспячэнні яе дзейнасці і развіцці.
 3. Рашэнне аб стварэнні апякунскага Савета прымаецца ініцыятыўнай групай, у склад якой могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі вучняў, якія навучаюцца, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы.
 4. Апякунскі Савет арганізуе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, дадзеным Палажэннем, іншымі актамі заканадаўства, Статутам Установы адукацыі.
 5. Апякунскі Савет распрацоўвае, прымае і арганізоўвае рэалізацыю планаў сваёй дзейнасці ў інтарэсах Установы адукацыі.
 6. Апякунскі Савет узаемадзейнічае з кіраўніком Установы адукацыі і іншымі органамі самакіравання Ўстановы адукацыі па пытаннях функцыянавання і развіцця Ўстановы адукацыі. Прадстаўнік апякунскага Савета можа ўдзельнічаць у рабоце іншых органаў самакіравання.
 7. Рашэнні Апякунскага Савета носяць кансультацыйны і рэкамендацыйны характар.
 8. Выкананне членамі Апякунскага Савета сваіх функцый ажыццяўляецца выключна на бязвыплатнай аснове.
 9. Дзейнасць Апякунскага Савета можа быць спынена па ініцыятыве і (ці) рашэнні агульнага сходу Апякунскага Савета.
 10. Задачамі дзейнасці Апякунскага Савета з'яўляюцца:

10.1. садзейнічанне Ўстанове адукацыі ў развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, забеспячэнні якасці адукацыі;

10.2. распрацоўка і рэалізацыя планаў сваёй дзейнасці ў інтарэсах Установы адукацыі;

10.3. садзейнічанне ў паляпшэнні ўмоў працы педагагічных і іншых работнікаў Установы адукацыі;

10.4. вызначэнне накірункаў, формаў, памераў і парадку выкарыстання сродкаў Апякунскага Савета, у тым ліку на:

10.4.1.        умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы;

10.4.2.        удасканаленне арганізацыі харчавання школьнікаў;

10.4.3.        правядзенне спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, сацыяльна - культурных, адукацыйных мерапрыемстваў;

10.4.4.        іншыя мэты, не забароненыя заканадаўствам;

10.5. садзейнічанне ва ўсталяванні і развіцці міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі;

10.6. мэтавае выкарыстанне сродкаў Апякунскага Савета.

 1. Апякунскі Савет дзейнічае на аснове прынцыпаў:

11.1. добраахвотнасці членства;

11.2. раўнапраўя членаў Апякунскага Савета;

11.3. калегіяльнасці кіраўніцтва;

11.4. галоснасці прымаемых рашэнняў.

 1. У склад Апякунскага Савета могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі школьнікаў, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы.
 2. Рашэнне аб ўключэнні ў склад Апякунскага Савета прымаецца агульным сходам Апякунскага Савета.
 3. Член Апякунскага Савета мае права:

14.1. уносіць прапановы па ўсіх накірунках дзейнасці Апякунскага Савета  на сходах Апякунскага Савета;

14.2. атрымліваць інфармацыю, якая ёсць у распараджэнні Апякунскага Савета;

14.3. удзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах, якія праводзяцца Апякунскім Саветам.

 1. Член Апякунскага Савета абавязаны:

15.1. выконваць патрабаванні дадзенага Палажэння;

15.2. выконваць Палажэнні Статута Ўстановы адукацыі;

15.3. прымаць актыўны ўдзел у дзейнасці Апякунскага Савета, прадугледжанай дадзеным Палажэннем;

15.4. выконваць рашэнні Апякунскага Савета.

 1. Членства ў Апякунскага Савета спыняецца:

16.1. па заяве члена Апякунскага Савета, якое ён падае Агульнаму Сходу;

16.2. па рашэнні Агульнага Сходу ў сувязі з выключэннем з Апякунскага Савета.

 1. Пры выхадзе ці выключэнні з членаў Апякунскага Савета добраахвотныя ахвяраванні не вяртаюцца.
 2. Вышэйшым органам кіравання Апякунскага Савета з'яўляецца агульны Сход. Узначальвае Агульны Сход Апякунскага Савета старшыня Апякунскага Савета, выбраны на 3 гады.

Агульныя сходы праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз у паўгоддзе.

Па ініцыятыве адной трэцяй членаў Апякунскага Савета можа быць скліканы пазачарговы Агульны Сход.

 1. Агульны Сход правамоцны прымаць рашэнні, калі ў ім удзельнічае больш за палову членаў Апякунскага Савета.

Рашэнні прымаюцца простай большасцю прысутных членаў Апякунскага Савета.

Рашэнні па пытаннях, якія адносяцца да выключнай кампетэнцыі Агульнага Сходу, прымаюцца кваліфікаванай большасцю (не меней за дзве трэція) галасоў прысутных членаў Апякунскага Савета.

Рашэнні Агульнага Сходу Апякунскага Савета даводзяцца да ведама ўсіх зацікаўленых асоб.

 1. Старшыня Апякунскага Савета ў адпаведнасці са сваёй кампетэнцыяй:

20.1. кіруе дзейнасцю Апякунскага Савета;

20.2. з’яўляецца старшынёй на Агульных Сходах Апякунскага Савета;

20.3. забяспечвае выкананне рашэнняў Агульнага Сходу Апякунскага Савета;

20.4. прадстаўляе Апякунскі Савет ва ўсіх узаемаадносінах з дзяржаўнымі, грамадскімі і іншымі арганізацыямі і фізічнымі асобамі па ўсіх пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі Апякунскага Савета;

20.5. вырашае іншыя пытанні, якія не адносяцца да кампетэнцыі Агульнага Сходу.

 1. Да кампетэнцыі Агульнага Сходу Апякунскага Савета адносяцца:

21.1. прыняцце рашэння аб членстве ў Апякунскім Савеце;

21.2. выбранне старшыні Апякунскага Савета і прыняцце рашэння аб датэрміновым спыненні яго паўнамоцтваў;

21.3. вызначэнне прыярытэтаў дзейнасці Апякунскага Савета і прыняцце рашэння аб яго ўдасканаленні, змене структуры і скасаванні Апякунскага Савета;

21.4. распрацоўка, прыняцце і арганізацыя рэалізацыі перспектыўных і бягучых планаў дзейнасці Апякунскага Савета ў адпаведнасці з дадзеным Палажэннем;

21.5. вызначэнне парадку фарміравання і выкарыстанні фінансавых сродкаў і іншай маёмасці, якія знаходзяцца ў распараджэнні Апякунскага Савета;

21.6. вядзенне ўліку паступленняў і выдаткоўванні сродкаў Апякунскага Савета  і падрыхтоўка справаздач аб іх выкарыстанні ў адпаведнасці з рашэннем Агульнага Сходу;

21.7. разгляд і зацвярджэнне штогадовай справаздачы Апякунскага Савета аб дзейнасці і выкарыстанні маёмасці, у тым ліку і грашовых сродкаў;

 1. Да кампетэнцыі членаў і (ці) ініцыятыўных груп Апякунскага Савета адносяцца:

22.1. падрыхтоўка прапаноў па ўдасканаленні дзейнасці Ўстановы адукацыі;

22.2. выкананне прынятых рашэнняў з улікам прапаноў і заўваг членаў Апякунскага Савета;

22.3. фарміраванне позвы дня і падрыхтоўка неабходных матэрыялаў для разгляду і прыняцці па іх рашэнняў на чарговым Агульным Сходзе Апякунскага Савета, штогадовай справаздачы аб выніках дзейнасці Апякунскага Савета;

22.4. узаемадзеянне з зацікаўленымі асобамі ў дасягненні мэт, прадугледжаных Статутам Установы адукацыі;

22.5. разгляд іншых пытанняў, вынесеных на абмеркаванне Агульнага Сходу Апякунскага Савета.

 1. Сакратар Апякунскага Савета:

23.1. ажыццяўляе арганізацыйную дзейнасць па падрыхтоўцы Агульных Сходаў Апякунскага Савета;

23.2. арганізоўвае вядзенне і захоўванне пратаколаў Агульных Сходаў Апякунскага Савета.

 1. Фінансавыя сродкі Апякунскага Савета фарміруюцца з добраахвотных ахвяраванняў і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам, залічаных на бягучы (разліковы) рахунак па ўліку пазабюджэтных сродкаў Установы адукацыі, і выкарыстоўваюцца па мэтавым прызначэнні ў адпаведнасці з рашэннем Апякунскага Савета.

 

 

 

 

 

Галоўная старонка.Разліковы рахунак

развернуть

Министерством образования Республики Беларусь приняты постановления:

о внесении дополнений и изменений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 146 ( постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 декабря 2016 г. № 127),
о внесении дополнений в некоторые постановления Министерства образования Республики Беларусь (постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 декабря 2016 г. № 126)".
Данные документы разработаны в целях более четкого разграничения функций родительского и попечительского советов учреждений образования.
Обращаем внимание: родительские комитеты гимназий, школ, лицеев, учебно-педагогических комплексов, дошкольных центров развития ребенка и детских садов не имеют права собирать деньги на нужды учреждения образования.
В документах четко определено, что содействие в развитии материально-технической базы учреждений образования является одной из задач попечительского совета учреждения образования. При этом члены родительского комитета, руководители учреждения образования согласовывают направление, размеры и порядок использования средств попечительского совета.

  

ПАВАЖАНЫЯ БАЦЬКІ!

   З мэтай аказання садзейнічання ў забеспячэнні дзейнасці і развіцця ВПК, у нашай установе створаны Апякунскі савет, які з'яўляецца органам самакіравання ўстановы адукацыі. Дзейнасць Апякунскага савета вызначаецца ПАЛАЖЭННЕМ аб апякунскім савеце ўстановы адукацыі, зацверджаным ПАСТАНОВАЙ МІНІСТЭРСТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ад 25 ліпеня 2011г. № 146.

  Апякунскі савет створаны для аказання садзеяння ўстанове адукацыі ў развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, забеспячэнні якасці адукацыі.

   Фінансавыя сродкі апякунскага савета фарміруюцца з добраахвотных узносаў і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам, залічваюцца на бягучы (разліковы) рахунак па ўліку пазабюджэтных сродкаў установы адукацыі, і могуць выкарыстоўваюцца па мэтавым прызначэнні ў адпаведнасці з рашэннем апякунскага савета на:

– умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы;

– удасканаленне арганізацыі харчавання навучэнцаў;

–правядзенне спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, сацыяльна-культурных, адукацыйных мерапрыемстваў, іншыя мэты, не забароненыя заканадаўствам.

  Справаздачу аб прыбытках і расходаванні фінансавых сродкаў прадастаўляецца законным прадстаўнікам непаўналетніх старшынёй апякунскага савета ўстановы з прад'яўленнем адпаведных плацежных дакументаў.

  Для аператыўнага рэагавання на выпадкі прымусовага збору грашовых сродкаў і іншых парушэнняў у працы Апякунскага савета Вы можаце звярнуцца на тэлефоны «гарачай лініі»:

9-39-74(75) – установа адукацыі, дырэктар Яшчук Валерый Васільевіч;

7-63-45 – упраўленне па адукацыі, спорце і турызме Дзяржынскага райвыканкама,

                   начальнік Гапанькова Галіна Уладзіміраўна;

8017 500 42 26 – галоўнае  ўпраўленне  па адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, начальнік Апраніч Таццяна Валянцінаўна.

      Час работы тэлефона «гарачай лініі»: панядзелак – пятніца з 8.00 да 13.00, з 14.00 да 17.00.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ,СПОРТАУ И ТУРИЗМУДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ГУОДЕМИДОВИЧСКИЙ УЧЕБНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС ДЕТСКИЙ САД – БАЗОВАЯ ШКОЛА”  д.Юцки, улица Центральная 7 222744,  Минская  обласць, Дзержинский район  тэл.факс (01716) 9- 39 -74 demidovichi@schoolnet.by

ЦБУ 606 ОАО АСБ  «Беларусбанк»

Р/C BY04AKBB 36320606000706000000

AKBBBY2X   УНН 600112172

свернуть

Склад і план работы Савета

развернуть

Склад апякунскага савета

ДУА  “Дзямідавіцкі вучэбна – педагагічны комплекс

дзіцячы сад – базавая школа”

на 2020/2021 навучальны год

 

 1. Ганава Людміла Леанідаўна, прадстаўнік бацькоўскай грамадкасці ад VII класа, старшыня;
 2. Празецкая Вольга Мікалаеўна, прадстаўнік бацькоўскай грамадкасці ад VIII класа, сакратар;
 3. Ціткова Алена Анатольеўна, прадстаўнік бацькоўскай грамадкасці ад V класа;
 4. Шумак Наталля Аляксандраўна, прадстаўнік бацькоўскай грамадкасці ад IV класа;
 5. Сергейчук Алена Анатольеўна, прадстаўнік бацькоўскай грамадкасці ад ІІІ класа;
 6. Счасная Наталля Эфімаўна, прадстаўнік бацькоўскай грамадкасці ад I класа;
 7. Янкоўская Алена Мікалаеўна, прадстаўнік бацькоўскай грамадкасці ад дашкольнай групы;
 8. Герман Марыя Іванаўна, прадстаўнік бацькоўскай грамадкасці ад дашкольнай групы;
 9. Мінько Аляксандр Вайтехавіч, кіраўнік ЧУП “МАВ”;
 10. Кіраўнік ДП “Путчына”.

                            

 

План работы

апякунскага савета ДУА «Дзямідавіцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа»

на 2019/2020 навучальны год

 

№ п/п

Змест работы

Тэрмін

1.

Пасяджэнне 1.

1. Выбары апякунскага савета ўстановы адукацыі.

2.Зацверджанне  плана работы апякунскага савета на 2019/2020 навучальны год.

верасень

2.

Пасяджэнне 2.

1.Аб правядзенні навагодніх мерапрыемстваў.

2. Аб рабоце па збору другаснай сыравіны і папаўненні спецрахунка за кошт пазабюджэтнай дзейнасці.

 

лістапад

3.

Пасяджэнне 3.

1. Справаздача старшыні апякунскага савета  аб выкарыстанні сродкаў апякунскага савета за І паўгоддзе 2019/2020 навучальнага года.

2. Стан работы па арганізацыі пазабюджэтнай дзейнасці.

студзень

4.

Пасяджэнне 4.

1.Падвядзенне вынікаў работы апякунскага савета.

2.Справаздача старшыні апякунскага савета  аб выкарыстанні сродкаў апякунскага савета за 2019/2020 навучальны год.

3. Аб правядзенні рамонтных работ і падрыхтоўцы ўстановы адукацыі да новага навучальнага года.

май

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

ПАЛАЖЭННЕ АБ САВЕЦЕ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

развернуть

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі «Дзямідавіцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа»

___________Яшчук В.В.

01.09.2020

 

ПАЛАЖЭННЕ АБ САВЕЦЕ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

 

РАЗДЗЕЛ 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

 

 1. Дадзенае Палажэнне вызначае кампетэнцыю, склад і арганізацыю дзейнасці Савета Ўстановы адукацыі незалежна ад падпарадкаванасці і формаў уласнасці (далей - Установа адукацыі).
 2. Савет Установы адукацыі (далей - Савет) з'яўляецца асноўным органам самакіравання Ўстановы адукацыі, які ствараецца з мэтай рашэння асноўных пытанняў дзейнасці Ўстановы адукацыі.
 3. Савет ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, дадзеным Палажэннем, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь і Статутам Установы адукацыі.

 

РАЗДЗЕЛ 2

КАМПЕТЭНЦЫЯ І СКЛАД САВЕТА

 

 1. Да кампетэнцыі Савета адносяцца:

4.1. вызначэнне перспектыўных накірункаў развіцця Ўстановы адукацыі, разгляд планаў дзейнасці Ўстановы адукацыі,  пытанняў яе адукацыйнай і навуковай дзейнасці, міжнароднага супрацоўніцтва;

4.2.   занясенне прапаноў аб ўдасканаленні структуры Ўстановы адукацыі, стварэнні, ліквідацыі структурных падраздзяленняў Установы адукацыі (у тым ліку адасобленых структурных падраздзяленняў), вызначэнне асноўных кірункаў іх дзейнасці;

4.3.   разгляд пытанняў абнаўлення і развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы Ўстановы адукацыі, размеркаванне замацаванага за Ўстановай адукацыі маёмасці паміж яго структурнымі падраздзяленнямі;

4.4.   прыняцце рашэнняў па пытаннях арганізацыі адукацыйнага працэсу, абмеркаванне праектаў навучальна-праграмнай дакументацыі, адукацыйных праграм, праграмна-якая плануе дакументацыі выхавання, што рэалізуюцца Ўстановай адукацыі;

4.5.   разгляд пытанняў фарміравання кантынгенту, які навучаецца ва Ўстанове адукацыі;

4.6.   умацаванне сувязі адукацыйнага працэсу з вытворчасцю, узаемаадносін Установы адукацыі з арганізацыямі - заказчыкамі кадраў;

4.7.   вылучэнне кандыдатур на пасаду дырэктара інстытута без права юрыдычнай асобы, дэкана (начальніка) факультэта;

4.8.   выбранне на пасаду прафесара, загадчыка (начальніка) кафедрай;

4.9.   прыняцце рашэння па пытаннях развіцця навукі і супрацоўніцтва з установамі адукацыі і навуковымі арганізацыямі ў сферы навуковай дзейнасці;

 

4.10. садзейнічанне ў арганізацыі і правядзенні адукацыйных мерапрыемстваў;

4.11. заслухоўванне і зацвярджэнне справаздач кіраўніка Ўстановы адукацыі, яго намеснікаў па асноўных накірунках дзейнасці, кіраўнікоў структурных падраздзяленняў Установы адукацыі аб ходзе выканання планаў работы Ўстановы адукацыі, яго структурных падраздзяленняў, выніках адукацыйнай, навуковай, гаспадарчай і іншых відаў дзейнасці, а таксама педагагічных работнікаў аб выніках стажыроўкі;

4.12. заслухоўванне справаздач кіраўнікоў навукова-даследчых і даследча-канструктарскіх прац аб выніках навуковых даследванняў;

4.13. абмеркаванне тэматыкі і вынікаў эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці ва Ўстанове адукацыі;

4.14. разгляд іншых пытанняў, аднесеных да кампетэнцыі Савета актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь і Статутам Установы адукацыі.

 1. Склад Савета фарміруецца з прадстаўнікоў, якія навучаюцца, іх законных прадстаўнікоў, кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, педагагічных і іншых работнікаў Установы адукацыі.

У склад Савета могуць уваходзіць прадстаўнікі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, іншых дзяржаўных органаў, арганізацый - заказчыкаў кадраў, грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый.

 1. Агульная колькасць членаў Савета вызначаецца Статутам Установы адукацыі.

Колькасны склад Савета фарміруецца ў наступнай прапорцыі:

25 % - прадстаўнікі, якія навучаюцца ва Ўстанове адукацыі, іх законныя прадстаўнікі;

75 % - прадстаўнікі з ліку кіраўнікоў структурных падраздзяленняў Установы адукацыі, педагагічных і іншых работнікаў Установы адукацыі, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, іншых дзяржаўных органаў, арганізацый - заказчыкаў кадраў, грамадскіх аб'яднанняў, іншых арганізацый.

 1. Прадстаўнікі, якія навучаюцца, іх законныя прадстаўнікі выбіраюцца адкрытым ці тайным галасаваннем у класах, навучальных групах, аб'яднаннях па інтарэсах, іншых аб'яднаннях у парадку, вызначаным Статутам Установы адукацыі.

Прадстаўнікі кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, педагагічных і іншых працаўнікоў установы адукацыі абіраюцца адкрытым ці таемным галасаваннем у структурных падраздзяленнях у парадку, вызначаным статутам установы адукацыі.

Прадстаўнікі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, іншых дзяржаўных органаў, арганізацый - заказчыкаў кадраў, грамадскіх аб'яднанняў, іншых арганізацый уключаюцца ў склад Савета на падставе прапаноў кіраўнікоў названых органаў і арганізацый.

 1. Персанальны склад Савета зацвярджаецца загадам кіраўніка Ўстановы адукацыі.
 2. Тэрмін паўнамоцтваў Савета вызначаецца Статутам Установы адукацыі і складае не больш за пяць гадоў.

 

РАЗДЗЕЛ 3

АРГАНІЗАЦЫЯ ДЗЕЙНАСЦІ САВЕТА

 

 1. Непасрэднае кіраўніцтва дзейнасцю Савета ажыццяўляе старшыня Савета, які з'яўляецца кіраўніком Установы адукацыі. У перыяд яго адсутнасці абавязкі старшыні выконвае асоба, якая выконвае абавязкі кіраўніка Ўстановы адукацыі.
 2. Старшыня Савета:

арганізоўвае дзейнасць Савета;

зацвярджае план і рэгламент дзейнасці Савета;

зацвярджае дату пасяджэння Савета;

вядзе пасяджэнні Савета;

ставіць на галасаванне ў парадку паступлення прапановы членаў Савета;

арганізоўвае галасаванне і падлік галасоў;

кантралюе выкананне рашэнняў і даручэнняў Савета.

 1. Удзельнічаючы ў адкрытым галасаванні, старшыня галасуе апошнім.
 2. Бягучую дзейнасць Савета забяспечвае сакратар Савета, які выбіраецца з ліку членаў Савета па выніках адкрытага галасавання членаў Савета на першым пасяджэнні Савета.
 3. Сакратар Савета:

паведамляе членам Савета аб правядзенні пасяджэння Савета;

вядзе пратаколы пасяджэнняў Савета;

уяўляе інфармацыю аб выкананні рашэнняў і даручэнняў Савета старшыні Савета.

 1. Член Савета:

удзельнічае ў пасяджэннях Савета, іншых мерапрыемствах, якія праводзяцца Саветам;

уносіць прапановы для абмеркавання на пасяджэннях Савета;

выступае па абмяркоўваемых пытаннях у адпаведнасці з усталяваным на пасяджэнні Савета рэгламентам;

вылучае кандыдатаў, выбірае і можа быць выбраным у камісіі, што ствараюцца Саветам;

удзельнічае ў рабоце іншых органаў самакіравання Ўстановы адукацыі пры разглядзе пытанняў, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Савета;

своечасова і якасна выконвае рашэнні і даручэнні Савета.

 1. Дзейнасць Савета ажыццяўляецца ў адпаведнасці з планам работы, які складаецца на навучальны год і зацвярджаецца кіраўніком пасля разгляду на пасяджэнні Савета.

Утрыманне плана работы вызначаецца актуальнымі задачамі, якія стаяць перад Установай адукацыі.

 1. Савет ажыццяўляе сваю дзейнасцьу форме пасяджэнняў.
 2. 18. Пасяджэнні Савета лічацца паўнамоцнымі, калі на іх прысутнічае не меней за дзве трэція членаў Савета.
 3. На пасяджэнні Савета запрашаюцца асобы, якія былі далучаны да падрыхтоўкі матэрыялаў па разглядаемых пытаннях. Запрошаныя асобы карыстаюцца правам дарадчага голасу.
 4. На пасяджэннях Савета вядзецца пратакол, у якім фіксуецца ход абмеркавання пытанняў, занесеных у павестку дня, а таксама вынікі галасавання і прынятае рашэнне. Кожны пратакол падпісваецца старшынёй і сакратаром Савета.
 5. Рашэнні Савета па пытаннях адукацыйнай, навуковай дзейнасці, абнаўленні і развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы прымаюцца адкрытым галасаваннем простай большасцю галасоў.

Пры выбранні на пасаду прафесара, загадчыка (начальніка) кафедрай вылучэнне кандыдата на пасаду дырэктара інстытута без права юрыдычнай асобы, дэкана (начальніка) факультэта рашэнне прымаецца тайным галасаваннем у парадку, прадугледжаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Па іншых пытаннях від галасавання (тайнае, адкрытае) і парадак яго правядзення вызначаюцца Саветам.

Пры роўнай колькасці галасоў вырашальным з'яўляецца голас старшыні Савета.

 1. Рашэнні Савета, якія не супярэчаць заканадаўству Рэспублікі Беларусь і зацверджаныя кіраўніком Установы адукацыі, з'яўляюцца абавязковымі для педагагічных і іншых работнікаў Установы адукацыі, вучняў і іх законных прадстаўнікоў.

 

 

 

 

 

 

свернуть

Вучнёўскі Савет школы.

развернуть

Вучнёўскі Савет школы.

 

2.1.2.1. Вучнёўскі Савет з'яўляецца выбарным органам вучнёўскага самакіравання школы. Выконвае ролю вышэйшага органа вучнёўскага самакіравання ў перыяд паміж канферэнцыямі. Склад Савета выбіраецца на канферэнцыі дэлегатаў ад класных калектываў. Норму прадстаўніцтва, лікавы склад, узроставы склад вызначае вучнёўская канферэнцыя.

2.1.2.2. Вучнёўскі Савет мае права:

вырашаць пытанні, звязаныя з самаабслугоўваннем, падтрыманнем парадку, дысцыпліны, дзяжурства ў школе;

заслухоўваць любога вучня аб выкананні ім Правілаў для школьнікаў;

хадатайнічаць перад кіраўнікамі школы аб заахвочванні і пакаранні вучняў;

кантраляваць выкананне вучнямі асноўных абавязкаў;

уносіць прапановы адміністрацыі па паляпшэнні навучальна-выхаваўчага працэсу;

разглядаць і прымаць рашэнні па канфліктных сітуацыях паміж вучнямі;

абараняць правы вучняў на ўсіх узроўнях кіравання школай;

разглядаць і прымаць рашэнні па пытаннях арганізацыі пазакласнай, спартыўна-масавай, культурна-выхаваўчай дзейнасці;

прымаць і разглядаць скаргі вучняў на работнікаў школы, дзеянні якіх супярэчаць дадзенаму Статуту і заканадаўству з наступным выйсцем на адміністрацыю школы.

2.1.2.3. Рашэнні вучнёўскага Савета з'яўляецца абавязковымі для выканання ўсімі вучнямі школы. Рашэнне Савета лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавана не меней  за 2/3 членаў Савета. Вучнёўскі Савет мае права пазачарговага склікання і правядзення вучнёўскай канферэнцыі. Штогод склад вучнёўскага Савета можа абнаўляцца да 1/3. Савет падсправаздачны канферэнцыі. Перыядычнасць пасяджэння, план работы зацвярджаецца на канферэнцыі.

2.1.2.4. У складзе вучнёўскага Савета школы працуюць наступныя камітэты:

- вучэбны камітэт;

- працоўны камітэт;

- спартыўны камітэт;

- камітэт па культуры;

- камітэт па СМІ;

- камітэт замежных спраў.

 

2.2. Бацькоўская канферэнцыя. Бацькоўскі Савет.

 

2.2.1. Органам самакіравання бацькоў вучняў (асоб, якія іх замяняюць) з'яўляецца агульнашкольная бацькоўская канферэнцыя. Нормы прадстаўніцтва і дэлегаты вызначаюцца на класных бацькоўскіх сходах.

Канферэнцыя мае права:

уносіць прапановы па змене, дадатках да Статута школы, лакальных актаў;

разглядаць і ўносіць прапановы па асноўных накірунках удасканалення, павышэння эфектыўнасці адукацыйнага працэсу, далейшага развіцця школы (мэты і задачы, педагагічныя сістэмы);

рабіць запыты любых даведак і справаздач у адміністрацыі школы, вучнёўскага Савета, заслухоўваць справаздачы аб працы любога члена працоўнага калектыва, бацькоўскіх камітэтаў класаў і школы;

выбіраць прамым галасаваннем Савет бацькоў школы, яго старшыню тэрмінам на два гады;

прапаноўваць кандыдатуры ў Савет школы.

Дату правядзення канферэнцыі прызначае Бацькоўскі Савет  школы, вядзе - старшыня Савета.

2.2.2. У перыяд паміж канферэнцыямі прадстаўнічым органам самакіравання бацькоў вучняў школы з'яўляецца агульнашкольны  Бацькоўскі Савет, які выбіраецца на бацькоўскай канферэнцыі ў складзе 5 чалавек (частка якіх адначасова можа з'яўляцца членамі Савета школы). Бацькоўскі Савет выбірае старшыню і намесніка, распрацоўвае план работы, падсправаздачны бацькоўскай канферэнцыі.

Правы і абавязкі Бацькоўскага Савета:

дапамога і садзейнічанне ў арганізацыі навучальна-выхаваўчай дзейнасці школьным работнікам і бацькам вучняў па месцы жыхарства;

кантроль (у межах дзеючага заканадаўства і Статута школы) за выкананнем бацькамі і іх дзецьмі сваіх абавязкаў, абарона іх правоў;

кантроль за  працай сталовай і медыцынскага персаналу;

разгляд і прыняцце рашэння па канфліктных сітуацыях паміж бацькамі, бацькамі і работнікамі школы і па выяўленні вучнёўскім Саветам ці адміністрацыяй любых канфліктаў;

прадстаўленне інтарэсаў бацькоў у Савеце школы;

аказанне садзейнічання па ўмацаванні навучальна-матэрыяльнай базы школы, рамонце будынкаў, памяшканняў, інвентара, мэблі, тэхнічных сродкаў.

 

2.3. Іншыя органы самакіравання.

2.3.1. У школе дзейнічаюць класныя бацькоўскія сходы Савета (на падставе Палажэння), задачамі якіх з'яўляецца садзейнічанне школе ў забеспячэнні адзінства педагагічных патрабаванняў да вучняў, аказанне дапамогі бацькам у выхаванні і навучанні дзяцей. Класныя бацькоўскія сходы Савета выносяць рашэнні ў форме прапаноў, якія падлягаюць абавязковаму разгляду вышэйстаячымі органамі самакіравання, службовымі асобамі школы з наступным паведамленнем аб выніках разгляду і матывах прынятага рашэння старшыні адпаведнага Савета ці дырэктару школы.

 

Класныя бацькоўскія сходы маюць права:

абараняць правы ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу ў адпаведнасці са Статутам і дзеючым заканадаўствам РБ;

выбіраць дэлегатаў на агульнашкольныя канферэнцыі ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу, бацькоў. Выбіраць прамым галасаваннем Савет бацькоў класа, яго старшыню;

уносіць прапановы па зменах у дадатках Статута школы, лакальных актаў;

разглядаць і ўносіць прапановы па асноўных кірунках удасканалення, павышэння эфектыўнасці адукацыйнага працэсу школы і класа;

рабіць запыты любых даведак і справаздачы ў адміністрацыі школы, класным вучнёўскім Савеце;

заслухоўваць справаздачы аб працы любога члена працоўнага калектыва, які мае дачыненне да класа, бацькоў вучняў класа, навучэнцаў, прапаноўваць кандыдатуры ў Савет школы;

выступаць з прапановамі аб заахвочванні і пакаранні вучняў класа, іх бацькоў, педагогаў;

вырашаць пытанні арганізацыі і правядзення рамонтных работ у замацаваным за класам памяшканні;

выступаць з ініцыятывай аб прадастаўленні дадатковых адукацыйных паслуг (у тым ліку і платных) вучням класа;

арганізоўваць збор добраахвотных ахвяраванняў на ўмацаванне, рамонт навучальна-матэрыяльнай базы школы, матэрыяльнага заахвочвання работнікаў школы;

уносіць прапановы дырэктару аб прызначэнні класнага кіраўніка, настаўнікаў па прадметах.

Такія ж правы мае і класны бацькоўскі Савет.

2.3.2. Вышэйшым органам класнага вучнёўскага самакіравання з'яўляецца Сход вучняў класа. Сход прымае план культурна - масавай, спартыўнай работы калектыва, выбірае дэлегатаў на агульнашкольную канферэнцыю, членаў і старшыню (старасту) класнага вучнёўскага Савета.

свернуть