Электронные средства обучения

Спіс электронных дапаможнікаў па вучэбных прадметах.

развернуть

Список имеющихся  электронных пособий по учебным предметам

Тема

Номер диска

Кол-во времени

ин)

Информатика

1.

Дракоша и занимательная информатика

1

 

2.

Практический курс по изучению FrontPage 2000

2

 

3.

Видеокурс по Macromedia  Dreamweaver MX

3

 

4.

Практический курс по изучению Word XP

4

 

5.

Практический курс по изучению Excel XP

5

 

6.

Інфарматыка 9 клас (павышаны ўзровень) Вучэбнае электроннае выданне.

80

 

7.

Информатика в 6 классе.

81

 

8.

1. Виленский тракт (установка)

2. Графический редактор

3. Подготовка к тестированию

4. Системы счисления

5. Человек и его здоровье

6. Стандарты

7. Спецкурсы

8. Метматинфор 7-10

9. Информатика 11-12

10. Информатика 10 повур.

11. Графические материалы 10 кл.

82

 

9.

Информатика и информационные технологии. Информационно-справочная система

216,217

 

Беларуская літаратура

1.

Я. Колас “Новая зямля” (паэма)

“На ростанях” (трылогія)

У. Сулкоўскі Серыял жывапісных палотнаў “Радзіма Якуба Коласа”

6

 

2.

Паэмы, вершы, проза, песні (творы беларускай літаратуры для завучвання на памяць)

7

 

3.

Максім Гарэцкі і яго творчасць

Максім Лужанін “Недабудаваная хата”

59

20

50

4.

Якуб Колас “Новая зямля”

Янка Брыль “Ад зямлі, ад працы, ад жыцця”

Янка Брыль “Сіроцкі хлеб”

60

25

29

23

5.

Ларыса Геніюш.  Жыццё і творчасць.

Лявон Шпакоўскі “Цярновы вянок для паэта”

61

30

50

6.

Максім Танк “Люблю твае, Нарач, затокі і тоні”

Максім Танк  “Песня, напісаная жыццём”

Максім Танк і яго паэзія

Мікола Гусоўскі

62

25

28

27

25

7.

Сяргей Грахоўскі “Чалавеку патрэбна не слава”

У свеце казкі

Уладзімір Дубоўка “О Беларусь, мая шыпшына”

63

27

25

40

8.

Міхась Лынькоў “Міколка – паравоз”

Ніл Гілевіч і яго творчасць

Песня - душа народа  Белорусские народные песни в литературном чтении

64

25

30

30

9.

Якуб Колас “Дрыгва”

Якуб Колас “На ростанях”

Якуб Колас “Новая зямля”

65

30

25

30

10.

Янка Купала.  Беларускай песні ўладар.

Яўгенія Янішчыц  “Ты пакліч мяне”

66

25

20

11.

Пімен Панчанка і яго паэзія

Пятрусь Броўка і яго творчасць

Сучасная беларуская драматургія

67

30

25

25

12.

Францішак Скарына – беларускі першадрукар

Хойніцкія калядкі

Цётка і яе творчасць

Якуб Колас “Мой родны кут”

68

38

18

24

10

13.

Янка Брыль і яго творчасць

Янка Купала “Курган”

Янка Купала “Тутэйшыя”

69

30

30

25

14.

Максім Багдановіч    Фильм

Максім Багдановіч і яго паэзія

70

22

30

15.

Уладзімір Караткевіч “Каласы пад сярпом тваім”

Уладзімір Караткевіч “Рыцар і слуга Беларусі”

Францішак Багушэвіч “Ад імя свайго народа”

71

30

17

30

16.

Васіль Быкаў “Знак бяды”  Урок

72

35

17.

Іван Мележ “Людзі на балоце”

Іван Шамякін “Сэрца на далоні”

 

73

30

29

18.

Анатоль Вярцінскі “Рэквіем па кожным чацвертым”

Андрэй Макаенак і яго драматургія

Васіль Быкаў “Праўдай адзінай”

74

30

40

20

19.

Уладзімір Караткевіч “Быў. Есць. Буду”

Седая легенда

Уладзімір Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

75

40

 

25

20.

Адам Міцкевіч

Адам Міцкевіч і яго час

Адам Міцкевіч. Паэтычныя навелы

Аляксей Дудараў “Вечар”

76

10

23

10

29

21.

Кандрат Крапіва “Хто смяецца апошнім”

Кандрат Крапіва і яго драматургія

77

30

40

22.

Аркадзь Куляшоў “Ваенная паэзія”

Песні роднага краю:  фальклор Беларусі

Міхась Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

78

30

19

20

23.

Вінцент Дунін-Марцінкевіч і яго камедыя  “Пінская шляхта”

Віталь Вольскі  “Несцерка”

79

36

34

24

Беларуская літаратура. Сусвет роднага краю

204

 

25

Беларуская і руская літаратура (у дапамогу навучэнцам)

258

 

26

Паэт красы і гармоніі (Максім Багдановіч)

257

 

27

Зборнік беларускага фальклору

264

 

Фізіка

1.

Физика  8 класс

8

 

2.

Физика 7 класс

9

 

3.

Уроки физики 9 класс

17

 

4.

Репетитор по физике

18

 

5.

Уроки физики 11 класс

19

 

6.

Уроки физики 7-8 класс

20

 

7.

Уроки физики 5-6 класс

21

 

8.

Уроки физики 10 класс

22

 

9.

Физика 11 класс. Квантовая физика

235

 

10

Физика. Волновая оптика. Комплект интерактивных компьютерных моделей

218

 

11

Физика. Электричество. Виртуальная лаборатория

219

 

Астраномия

1.

Плоды просвещения. Камни Марса

Строенние Вселенной. Будущее солнечной системы.

50

45

17

2.

Будущее межпланетных путешествий

Обращаясь ко всем планетам

Планета Земля

Планета Земля

Что такое звезды?

51

 

21

21

21

12

3.

Секреты звезд

Солнечная система

Солнечная система

Что такое кометы?

52

25

12

22

12

4.

Внешние планеты: огонь и лед

Галактики – дома звезд

Исследование космоса

53

21

21

20

5.

Космические полеты

Космические соседи

Плоды просвещения. Астрономия.

54

30

25

13

6.

Солнце – наша ближайшая звезда

Строение вселенной. Черные дыры

55

21

35

7.

Петеводитель по вселенной  астероиды

Петешественники во времени

Путешествие на Марс и последние данные о Солнце

56

21

21

25

8.

Космос – дальние миры.

Миссия на Марс

57

25

24

9.

Будущее межпланетных путешествий

Плоды просвещения. Астероиды.

Путешественники во времени

58

 

43

21

Алгебра, Геаметрыя

1.

Геометрия 8 класс

10

 

2.

Учебный графопостроитель.

181

 

3.

Универсальный учебный графопостроитель

215

 

4.

Математика. Стереометрия

214

 

5.

Математика. Текстовые задачи

213

 

6

Математика. Информационно-справочная система

212

 

ЧГД

1.

Человек. Общество. Государство.

11

 

 

 

 

 

СМК

1.

Отечественная и мировая художественная культура 8 класс

12

 

2.

Отечественная и мировая художественная культура.

180

 

3.

Отечественная и мировая художественная культура. Часть 2

211

 

Гісторыя

1.

Виртуальная библиотека уроков истории

13

 

2.

Гісторыя Беларусі старажытных часоў

14

 

3.

Восстанию Т. Костюшко посвящается. Фрагмент. Серия «Родина, моя Беларусь»

Восточные славяне на Беларуси

Империя Инков

42

25

29

16

4.

Великие города древнего мира – Падение империи Ацтеков и Майя

 

 

43

 

5.

Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі.

Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі.

Древний род Майя

44

25

25

35

6.

Великие города древнего мира – Рим и Помпей

45

70

7.

Великая Отечественная война Часть 1

Канун и начало войны. Сражение под Москвой, бои на юго – западном направлении

46

50

8.

Великая Отечественная война Часть 2

Сталинград.  Курская дуга.    Тегеран.

47

50

9.

Великая Отечественная война Часть 3.

Операция “Багратион” Освобождение Румынии, Болгарии, Венгрии, Польши, Югославии, Австрии.   Ялтинская конференция. Капитуляция нацистской Германии.   Победа!

48

50

10.

Брестские гетто

Серия “Забытые цивилизации”. Документальный фильм

Василий Корж – генерал и кормилец.

Весенние праздники в Беларуси.

49

 

38

30

15

11.

Всемирная история. История Древнего мира.

176

 

12.

Подпольная и партизанская печать Беларуси (газеты, листовки, рукописные материалы, стенгазеты)

190

 

13.

Всемирная история Нового времени ХVI – XVIII века

210

 

14.

Всемирная история. История Древнего мира

209

 

15.

Гісторыя Беларусь. Беларускія землі са старажытнейшых часоў да сярэдзіны  ХVI ст.

208

 

16.

Великая война часть 1 (1-9 серии)

254

 

17.

Великая война часть 2 (10-18 серии)

255

 

18.

Великая война (1941 – 1945) диск 3 (фильмы о главных событиях и сражениях ВОв)

256

 

19.

Библиотека: песни военных лет, сценарии, презентации, электронные выставки, сказкотерапия, формы работы с детьми, герои ВОв, политики ВОв, полководцы ВОв, Белорусы – герои Советского Союза и т.д.

276

 

Беларуская мова

1.

Беларуская мова

15

 

2.

Беларуская мова

29

 

3.

Беларуская мова Часть 1. Обучающая программа

30

 

4.

Беларуская мова Часть 2. Базавая школа

31

 

5.

Беларуская мова. Сярэдняя школа. Часть 1.

183

 

6.

Беларуская мова. 5-7 класы (Арфаграфія)

202

 

7.

Беларуская мова Сінтаксіс і пунктуацыя

203

 

Энцыклапедыі

1.

Детская Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Диск 1

24

 

2.

Детская Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Диск 2

25

 

3.

Детская Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Диск 3

26

 

4.

Детская Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Диск 4

27

 

5.

Детская Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Диск 5

28

 

6.

Детская Энциклопедия Кирилла и Мефодия.

32

 

7.

Энциклопедия Аквариумистики.

137

 

8.

Энциклопедия собак.

173

 

9.

Энциклопедия Аквариумистики

174

 

Пачатковыя класы

1.

Чернобыль и радиация.

Чернобыль и радиация.

Як да нас прыйшла кніга, або Францыск Скарына

Беловежская пуща

33

20

20

17

20

2.

Баба – Яга учится читать

34

 

3.

Математика

Русский язык

Начальная школа

35

 

4.

Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны

Животные и растения водоемов.   Урок

Запомните эти знаки : Улица полна неожиданностей.

История возникновения фарфора.

Как выпускают газеты?

Как работает почта?

Календарь, часы и время.

36

18

20

8

15

10

10

10

5.

Красная книга Беларуси

Маяк и сфетофор: зачем они нужны?

Мебель: время и мода

Опасные шалости. Улица полна неожиданностей

Свойскія жывелы

Учимся переходить улицу. Улица полна неожиданностей.

37

14

15

15

8

14

12

6.

Математика начинается. Ч.–5 Второй десяток. Обучающий курс для малышей.

Математика начинается. Ч.–6 Все имеет размеры и форму. Обучающий курс для малышей.

Вышел из дома – будь внимателен. Улица полна неожиданностей

Если хочешь быть здоров. Для младших классов

38

41

14

 

12

11

7.

Математика начинается. Ч-1 Математика начинается. Обучающий курс для малышей.

Математика начинается. Ч-2 Поезд до станции десять. Обучающий курс для малышей.

Математика начинается. Ч-3 А сколько всего... Обучающий курс для малышей.

Математика начинается. Ч-4 А сколько осталось?

39

11

25

23

22

8.

Мир Алисы интерактивная мультимедийная книга.

40

 

9.

Волшебный букварь.

Эта программа предназначена для детей в возрасте от 3-х до 8- лет. В программа использована концепция “чтение через письмо”

 

 

 

41

 

10

Беларуская мова. Пачатковая школа. Часть 1.

182

 

11

Предметно-практическая деятельность. 1-4 классы. Мир вокруг меня

229

 

12

Математика 2-4 классы

230

 

13

Музыка 4 класс. Виртуальная творческая лаборатория

192

 

14

Человек и мир 1-3 классы

190, 191

 

15

Основы безопасности жизнедеятельности 2-4 классы

193

 

16

Русский язык. Начальная школа. 2-4 классы. Речевой этикет

194

 

17

Русский язык. Начальная школа 2-3 классы. Занимательная грамматика (для детей с нарушением слуха)

195

 

18

Начальная школа. Занятия по интересам. 2-4 классы. Развитие способностей учащихся на основе электронных дидактических игр

196

 

19

Беларуская мова 2-4 классы

201

 

20

Игра “Дорога в школу”

269

 

Геаграфія

1.

София Полоцкая

Средиземноморье Франции

Стамбул. Турция.

Тайвань. «Тайбей»

Танзания.  Заповедник Серенгети

Тибет

83

15

10

15

10

14

15

2.

Флоренция

Флоренция

Флоренция. Италия.

Фонтенебло. Франция

Франция. Город Нанси.    Серия “Сокровища мира”

84

5

18

14

14

14

3.

Природные зоны мира

Сейшельский архипелаг.    Серия “Сокровища мира”

Снег.  Образование снега

85

57

14

10

4.

Пекин

Пирамиды Египта. Фильм

Польша. Величка – соляной рудник.  Серия “Сокровища мира”

Прага – путешествие по истории.

86

29

15

14

14

5.

Что такое вулканы?

Что такое море?

Шанхай.

Штат Колорадо.

Эквадор. Столица Кито. Серия “Сокровища мира”

87

14

13

21

11

14

6.

Плоды просвещения. Строение Земли.

Санкт-петербург. Россия

88

45

14

7.

Петешествие по Египту.

Синайская пустыня.

89

46

15

8.

Плоды просвещения.  Вулканы.

Сальвадор – первая столица Бразилии.  Серия “Сокровища мира”

90

50

14

9.

Полярные погоды

Прошлое и будущее белорусских лесов

Север Франции - Пиккардия

91

25

25

10

10.

Зима на юге Англии. Фильм

Индия. Красный форт в Агре. Серия «Сокровища мира»

Индия. Тадж-Махал. Серия «Сокровища мира»

Иран – памятники истории и культуры

92

50

14

14

10

11.

Экологические проблемы Беларуси

Южно-африканская республика

Япония: традиции, обычаи и праздники

93

28

10

25

12.

Хорватия. Город Сплит. Серия «Сокровища мира»

Центральная Беларусь как природно-хозяйственный район.

Чарующая природа. Пейзажи.

Чернобыль и радиация.

Чернобыль и радиация.

94

14

30

5

20

20

13.

Небесные знамения. Предсказание погоды.

Норвегия: история, экономика, сегодняшний день.

Нормандия.

96

25

40

10

14.

Дождь и наводнение.

Жизнь в тропиках. Климатические пояса, джунгли, саваны, пустыни.

Загрязнение окружающей среды.

Замбия – зимбабве. Водопад Виктория. Серия «Сокровища мира»

95

25

15

12

14

15.

Прасторы Арктики. Фильм. Серия “Царство русского медведя”

Путешествие в страну дракона Сиань, Пекин, Шанхай, храмы и заповедникии.

97

50

29

16.

Гора Сент-Мишель. Франция.

Греция. Афины. Акрополь. Серия «Сокровища мира»

Греция. Монастыри в скалах. Метеор. Серия «Сокровища мира»

Дельта Дуная. Пеликан и другие.

Египет.

98

14

14

14

25

13

17.

Мехико – от ацтеков до испанцев.

Мой нежно любимый город.

Намакфаленд. Обитатели и растения этой пустыни – сада.

99

14

14

50

18.

Китай. Пекин. Запретный город. Серия «Сокровища мира»

Климат земли. Изучение климата.

Княжество Монако

Копенгаген.

 

 

 

100

14

24

15

15

19.

Альхамбра – испания.

Амстердам.

Ангкор Ват- Божественный дворец Шивы.

Атмосферные явления.

Африка. Острова Зеленого мыса.

Беларусь – страна в центре Европы.

Берег Слоновой кости. Заповедник джунглей Таи.

101

14

15

14

13

12

25

14

20.

Германия. Бамберг – старый город. Серия «Сокровища мира»

Германия. Страсбург – старый город. Серия «Сокровища мира»

Германия. Эйслебен и Виттенберг. Серия «Сокровища мира»

Германия. Бонн.

Голландия.

102

14

14

14

15

12

21.

Вестминстер. Лондон.

Ветер и волны. Цунами.

Вологда.

Гаваи: вчера, сегодня, завтра.

103

14

25

10

20

22.

Болгария. Церковь Бояна

Болеарские острова

Бразилия – город Нимейры

Валлета – твердыня на Майте

Графство Йоркшир

104

14

24

14

14

10

23.

Новые формы хозяйствования в Беларуси

Оренбург.

Открытие Австралии. По следам капитана Кука.

Панама: мангровые леса и индейцы.

Пейзаж Канады: Ниагара, Ньюфаленд.

105

25

10

14

24

7

24.

Италия. Горы в Ломбардии.

Италия. Мелан. Бергано.

Италия. Рим – вечный город. Серия «Сокровища мира»

Кения. Сафари.

Китай. Гонконг.

106

14

15

14

13

14

25.

Копан – культовый центр Майя.

Коралловые рифы и их обитатели.

Корфу. Греция.

Коста – Рика: тропики и Сан-Хосе

107

15

29

12

28

26.

Варшава. Старый новый город.

Венесуэла.

Венеция “Мировое наследие”

Венеция во время карнавала.

108

14

23

22

15

27.

Беловежская пуща.

Беловежский край.

Гамбург. Зоопарк Карла Гагенбека.

109

20

29

26

28.

Берег скелетов – заповедная пустыня Намибия

Берн – старый город. Швейцария.

Болгария. Монастырь Рила.

110

55

14

14

29.

От Узбекистана до Индии.

111

60

30.

Монастырь Цистерианцев в Маульброне.

Население Беларуси. Урок.

Население Беларуси -1998. трудовые ресурсы и трудовой потенциал.

112

14

24

28

31.

От Мали до Египта.

113

60

32.

Заповедники  и заказники Беларуси.

Урок. Заповедники и заказники Беларуси – 98

Землетрасения.

114

28

28

24

33.

Израиль.

Исландия.

Испания – Майорка.

115

40

10

15

34.

Лондон. Прогулка.

Мальта.

Машина погоды. Типы климата.

Мексика. Мехико. Серия «Сокровища мира»

116

15

25

15

14

35

Начальны курс Географии

177

 

36

География. 8-9 классы. География материков и стран.

233

 

37

Начальны курс географии

206

 

38

Физическая география Беларуси. 10 класс

207

 

Біялогія

1.

ДР  ЦЮН. Фильмы о цветах, о природе.

23

 

2.

Биосфера – среда жизни

Плоды просвещения. Биология.

117

17

44

3.

Уроки биологии Кирилла и Мефодия 8 класс

118

 

4.

Централизованное тестирование. Биология 2006 г.

119

 

5.

Сто величайших открытий.

120

44

6.

Уроки биологии Кирилла и Мефодия 6-7 классы

 

121

 

7.

Биология. Генетика

223

 

8.

Биология 8 класс. Зоология

232

 

 

Біялогія – Агульная біялогія

 

 

1.

Коралловые рифы и их обитатели.

Красные пустыни Таджикистана.

Проблема генома человека.

122

29

50

10

2.

Сибирь: лес, скованный стужей.

Тепло и жизнь.

Эволюция человека

Экологические факторы. Свет. Суточная активность живых организмов.

123

50

14

15

5

3.

Плоды просвещения. Закадки ДНК – поиски Адама.

Чудесный мир живой природы.

124

50

15

4.

Плоды просвещения. Генетика.

Сафари в Мексике: спасите джунгли!

125

44

25

5.

Плоды просвещения. Происхождение жизни и ее эволюция.

Экологические факторы. Свет. Фотопериодизм.

126

44

19

6.

Антропогенез. Эволюция гоминидов.

Дельта Дуная. Пеликан и другие.

Лесные прятки.

ДНК – регулятор жизни.

Жизнь моря.

127

11

25

12

12

11

7.

Основы селекции.

Путешествие в мир бактерий

Мир животных

С чего начинается жизнь?

128

27

16

12

13

8.

Зима на юге Англии.

Как работает ДНК?

Чудесный мир живой природы.

129

50

30

15

9.

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология.

130

 

10.

Секретное оружие.

Смертельные вирусы.

131

50

24

11.

Антропогенез. Сравнение скелета человека и шимпанзе.

Биология ночных бабочек, мотыльков, их биологическое воздействие на окружающую среду.

В движении полета.

Цитология. Исторический ряд микроскопов.

132

3

48

 

28

6

12.

Намакфаленд. Обитатели и растения этой пустыни – сада.

Наследственность и эволюция: Выбор.

133

50

47

13.

Тянь – Шань

Что такое клетка?

134

50

13

14.

Австралопитек.

Антропогенез. Дриопитек.

Астраханский заповедник

135

28

2

50

 

Біялогія – Батаніка

 

 

1.

Растения защищаются от вредителей. Борьба листьев.

Систематика растений. Моховидные, плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные.

136

48

24

2.

Энциклопедия Аквариумистики.

137

 

3.

Пробуждение природы.

Пусть не седеют клевера.

Систематика растений. Голосеменные.

Систематика растений. Крестоцветные, розоцветные, бобовые.

Часы Карла Линнея.

138

26

11

15

17

10

4.

Корни травы.

Лето в лесу.

Мир растений.

Осень в лесу.

Осень в лесу.

Побег.

139

15

24

13

10

15

9

5.

Грибы

Животные и растения. На грани двух миров.

140

50

17

6.

Удивительный мир растений. Омела

Удивительный мир растений. Плющ.

Экологические факторы. Свет. Экологические группы растений.

141

29

29

6

7.

Удивительные путешественники.

Удивительный мир растений. Гинкго.

Удивительный мир растений. Миндаль.

142

10

29

28

8.

Удивительный мир растений. Цитрусовые.

Фотосинтез. Пластиды.

Экологические факторы. Влажность. Экологические группы растений. Водные животные.

Экологические факторы. Влажность. Экологические группы растений. Гидатофиты.

143

29

15

11

 

11

 

Біялогія – Анатомія

 

 

1.

Плоды просвещения. Тайны мозга. Развитие мышления.

Физиология человека. Кровь.

144

49

16

2.

Физиология человека. Размножение и развитие.

Физиология человека. Сенсорные системы.

Что ты знаешь о себе?

145

11

29

30

3.

Школьные тесты по анатомии.

146

 

4.

Физиология человека. Пищеварение.

Физиология человека. Поведение – высшая нервная деятельность.

Что такое кровь?

147

10

45

12

5.

Физиология человека. Кровообращение.

Физиология человека. Нервная система.

Физиология человека. Общее знакомство с организмом.

Физиология человека. Опора и движение.

148

12

18

14

16

6.

Плоды просвещения. Тайны мозга. Последняя загадка.

Скелет.

149

49

15

7.

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Анатомия.

150

 

8.

Плоды просвещения. Тайны мозга. Первый среди равных.

Почки.

151

49

15

9.

Вкус и запах.

Дыхание.

Зрение человека, животных, насекомых.

Как рождается человек?

Кожа человека.

152

15

14

13

13

15

10.

Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия.

153

 

11.

Когда девочка взрослеет…

Мышцы.

От девушки к женщине

От мальчика к мужчине.

154

27

15

15

15

12.

Пища и пищеварение.

Плоды просвещения. Кровь жизни.

155

13

49

13.

Сердце человека.

Ухо человека.

Физиология человека. Выделение.

Физиология человека. Дыхание.

Физиология человека. Кожа.

156

16

15

12

11

13

 

Біялогія – Заалогія

 

 

1.

Животные – экстремалы. Часть 1

Животные – экстремалы. Часть 2

157

51

49

2.

Колония летучих мышей на Брестчине.

Критерии и структура вида.

Мир пчел.

Млекопитающие.

Многообразие животного мира.

Насекомые.

Тип хордовые. Отряд непарнокопытные.

158

10

17

14

15

14

12

3

3.

Живые драконы. Часть 2

Живые драконы. Часть 3

159

50

50

4.

Животные – экстремалы. Часть 3

Живые драконы. Часть 1

160

48

50

5.

Тип хордовые. Отряд китообразных

Тип хордовые. Отряд приматы.

Тип хордовые. Отряд хищные.

Хамелеон.

Царство крабов.

Чудесный мир животных.

161

6

6

21

21

22

13

6.

Животные Китая.

Колибри.

Тип хордовые. Отряд парнокопытные.

162

44

30

8

7.

Микрососмос.

Тип хордовые. Отряд сумчатые

163

72

4

8.

Бурые водоросли у Калифорнийских берегов.

Гамбург. Зоопарк карла Гагенбека.

Тип хордовые. Отряд грызуны.

164

50

26

5

9.

Загадочные кошки

Леопард.

Тип хордовые. Класс млекопитающие.

 

 

165

49

42

3

10.

Образ жизни пчел. Полет шмеля.

Павианы.

Речной бобр.

166

50

30

11

11.

Невиданные силы животных.

Неожиданная встреча в подземелье

Обезьяна во все сезоны

Тип хордовые. Класс пресмыкающие.

167

20

25

28

17

12.

Тип хордовые. Отряд хоботные.

Тип хордовые. Отряд яйцекладущие.

Тип членистоногие. Класс многоножки.

Частная жизнь лисы.

168

5

2

3

25

13.

Суликаты.

Тип хордовые. Класс земноводные.

Тип хордовые. Класс птицы.

Тип хордовые. Класс рыбы.

Тип хордовые. Отряд ластоногие

Тип хордовые. Отряд рукокрылые.

169

25

10

24

13

11

3

14.

Генетика. Добрые звери, буйные травы.

Головоногие моллюски: каракатицы.

Животные и растения. На грани двух миров.

Макаки.

Тип хордовые. Отряд насекомоядные.

170

19

21

17

24

4

15.

Тип членистоногие. Класс насекомые

Тип членистоногие. Класс паукообразные.

Тип членистоногие. Класс ракообразные.

Удивительные животные.

171

45

9

9

10

16.

Бездна

Беспозвоночные многоклеточные. Тип губки.

Беспозвоночные многоклеточные. Тип иглокожие.

Беспозвоночные многоклеточные. Тип кольчатые черви.

Беспозвоночные многоклеточные. Тип круглые черви.

Беспозвоночные многоклеточные. Тип моллюски.

Беспозвоночные многоклеточные. Тип плоские черви.

Беспозвоночные многоклеточные. Тип простейшие.

Тип хордовые. Отряд зайцеобразные.

172

52

7

4

4

3

9

4

8

3

17.

Энциклопедия собак.

173

 

18.

Энциклопедия Аквариумистики

174

 

19.

Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия.

175

 

 

Слоўнікі

 

 

1.

Русско – белорусский словарь

16

 

 

Репетитор

 

 

1.

Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия.

175

 

2.

Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия.

153

 

3.

Школьные тесты по анатомии.

146

 

4.

Централизованное тестирование. Биология 2006 г.

119

 

5.

Репетитор по физике

18

 

Хімія

1.

Анимация моделей строения вещества и механизмов химических реакций

178

 

2.

Химия 10 класс. Металлы и неметаллы

234

 

3.

Анимация моделей строения вещества и механизмов химических реакций

220

 

4.

Химия 7-9 классы. Химический лабораторный пракьткум

221

 

5.

Химия 10-11 классы. Химический лабораторный пракьткум

222

 

Замежныя мовы

1.

Английский язык.  Начальная школа. Часть 1.

179

 

2.

Английский язык.  Начальная школа. Часть 1.( Английский язык.  3 класс)

205

 

3.

Французский язык. 10-11 классы. Лексико-грамматический практикум

231

 

В помощь специалистам

1.

Учебники для 11 и 11’ классов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения, которые будут использоваться во 2 полугодии 2008-2009 учебного года.

184

 

2.

Учебники для 9 и 9’ классов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения, которые будут использоваться во 2 полугодии 2008-2009 учебного года.

185

 

3.

Дзержинский РАЙОН

188

 

4

Нормативное обеспечение деятельности библиотек

189

 

5.

Система управления учебным процессом

224

 

6.

ЭСО общеобразовательного направления, специального направления

236

 

7.

ЭСО для специального образования

ЭСО для интерактивной доски

ЭСО воспитательного направления

ЭСО образовательного направления

237

 

8.

ЭСО общеобразовательного направления

ПМК английский язык, физика, информатика

238

 

9.

ЭСО воспитательная работа

239

 

10.

Методические материалы в помощь специалистам  ДУ УПК по теме: “Летняя оздоровительная компания”. ОО Дзержинского райисполкома

250

 

11.

Методические материалы в помощь специалистам  ДУ УПК по теме: “Образовательная работа с детьми”  ОО Дзержинского райисполкома

249

 

12.

Методические материалы в помощь специалистам  ДУ УПК по теме: “Физкультурно-оздоровительная работа” ОО Дзержинского райисполкома

251

 

13.

Методические материалы по теме: “В помощь руководителю ДУ УПК”  ОО Дзержинского райисполкома

252

 

14.

“Качество образования и воспитания – на уровень современных требований” форум пед. работников учреждений образования, спорта и туризма

259

 

15.

Опыт России и Белоруссии (иетерактивные и компьютерные технологии в воспитании)

260

 

16.

Опыт России и Белоруссии  Педагогический поиск. Новые поступления

261

 

17.

Опыт России и Белоруссии  Психолого-педагогическое сопровождение одаренных и способных детей и учащихся

262

 

18.

Опыт России и Белоруссии. Новые методические разработки в воспитательной и социально-психологической сферах

263

 

19

Опыт России и Белоруссии Фильмы о спорте. Сценарии для школьного и детского оздоровительного лагеря. Фильмы о спорте

267,268

 

20

Зборнік беларускага фальклору

264

 

21

Профориентация

265

 

22

Инновационные подходы в профилактике ВИЧ - инфекции

266

 

23

Игра “Дорога в школу”

269

 

24

Ролики ЗОЖ

253

 

25

Нормативно правовая база

275

 

26

Библиотека: песни военных лет, сценарии, презентации, электронные выставки, сказкотерапия, формы работы с детьми, герои ВОв, политики ВОв, полководцы ВОв, Белорусы – герои Советского Союза и т.д.

276

 

 

Русский язык

 

 

1.

Русский язык 5-10 классы

197

 

2.

Русский язык 5 класс. Формирование языковой, речевой и лингвокультурологической компетенции 

198

 

3.

Русский язык 5-10 классы. Визуальный электронный комплект учебных средств по русскому языку и культуре речи с методикой применения

199

 

 

Русская литература

 

 

1.

Русская литература. Эволюция реализма как художественного направления в русской литературе ХІХ – ХХ веков.

200

 

2.

ЭКО “Русская литература” (локальный)

226

 

3.

Беларуская і руская літаратура (у дапамогу навучэнцам)

258

 

 

Православие

 

 

1

Диск 1. Земное и Небесное. Фильмы о истории Русской Православной Церкви

270

 

2.

Диск 2. Планета Православия. Фильмы о географии Православия

271

 

3.

Минские духовные семинария и академия. Слонимское духовное училище

272

 

4.

Детский православный журнал “Колыбель” № 1-48

273

 

5.

С рождеством Христовым. Фильмы, презентация “Милая мама”, “Как прекрасен этот мир”, Детский православный журнал “Колыбель” № 1-28

274

 

6.

Закон Божий. Диск 1 к курсу “Основы нравственности” Часть 1. О вере и жизни христианской (1-37 серии)

241

 

7.

Закон Божий. Диск 2 к курсу “Основы нравственности” Часть 1. О вере и жизни христианской (38-69 серии)

242

 

8.

Закон Божий. Диск 3 к курсу “Основы нравственности” Часть 1. О вере и жизни христианской (70-106 серии)

243

 

9.

Закон Божий. Диск 4 к курсу “Основы нравственности” Часть 2. Ветхий Завет  (107 -137 серии)

244

 

10.

Закон Божий. Диск 5 к курсу “Основы нравственности” Часть 2. Ветхий Завет  (138 -173 серии)

245

 

11.

Закон Божий. Диск 6 к курсу “Основы нравственности” Часть 3. Новый  Завет  (174-198 серии)

246

 

12.

Закон Божий. Диск 7 к курсу “Основы нравственности” Часть 3. Новый Завет  (199 -222 серии).  Часть 4. История Церкви (223-226 серии)

247

 

13

Закон Божий. Диск 8 к курсу “Основы нравственности” Часть 4. История Церкви (227-266 серии)

248

 

 

свернуть